972 214 537  |  fusellas@fusellas.com

L’osteopatia és a la vegada un art, una ciència i una teràpia,  la finalitat de la qual, partint d’un escoltament i enfocament global, es restaurar en la persona les mobilitats tissulars i l’equilibri funcional estimulant les seves forces auto-curatives naturals. 
El que caracteritza l’estat de la salut d’un organisme humà és l’equilibri entre tots els elements que componen la seva estructura i tots els que componen les seves funcions.
Un dels principis bàsics de l’Osteopatia és que la primera manifestació de la vida és el moviment. Un dels seus objectius essencials és doncs, restaurar les mobilitats necessàries a la vida de la persona per restablir els equilibris pertorbats en tots els plans funcionals del cos humà.

Objectius del curs:
Adquirir conceptes d’anatomia, fisiologia, patologia i biomecànica de l’aparell locomotor.
Aprendre a valorar, des del punt de vista osteopàtic, les diferents parts de l’aparell locomotor.
Saber relacionar les diferents estructures de l’aparell locomotor amb la resta del cos.
Aprendre a normalitzar amb diferents tècniques les disfuncions osteopàtiques de l’aparell locomotor.

Dirigit a: Tots/es aquells/es professionals que volen ampliar els seus coneixements en quant a tècniques i maniobres especifiques de l’aparell locomotor.

Requisit mínim per accedir al curs: Quiromassatge i preferiblement Quiromassatge Nivell Superior.
Professor: Professorat de l’escola
Inici: dimecres 4 d'Octubre 2017 
Horari: 16h - 20h
Duració: 2 anys (288 hores).  1r any,  d’Octubre 2017 a Juny 2018.   2n any, d’Octubre 2018 a Juny 2019.
Diploma: diploma acreditatiu a la fi del segon any.

Demana més informació Inscripció